LILJETASSEN KANINUPPFÖDNING
Jag har en Kaninuppfödning sedan 2015. Jag startade med Mellerudskanin och har nu även Holländsk kanin.
Jag har som mål att föda upp glada och mysiga sällskapskaniner och naturligtvis även aktivt bidra till att våran svenska lantras Mellerudskanin skall leva vidare.

Genbank 1151

Uppfödning avslutad.

Mellerudskanin och Holländsk kanin.